Javorový tábor


Letní tábory mají v Javoru vysokou prioritu, se kterou se jim věnujeme. Přinášíme několik zajímavostí, které se vztahují na skautský tábor na Javorné.

Každý tábor, který pořádáme, je ve své podstatě takový středně velký projekt, do jehož zdárného průběhu se zapojí na dvě desítky javorových dobrovolníků a dobrovolnic. Přičemž pro několik z nich jde o klíčovou aktivitu, jejíž přípravě věnují značnou pozornost. A jak je v Junáku zvykem, tak bez nároku na odměnu. A není tajemstvím, že za pobyt na táboře uhradí skautští činovníci a činovnice o trochu nižší poplatek, než je určený pro dětské táborníky. Řada dospělých si na tábor vezme pár dnů dovolené a ukrojí si ze svého času, který by mohli trávit třeba se svou rodinou.

Celotáborová etapová hra je připravená pro javorové skauty a skautky na míru.

Javorové tábořiště

Tábořiště na Javorné využíváme dlouhodobě od roku 2004. Předtím jsme tábořili třeba u Kuňkovic, Sluhova anebo u Letov. Jde o jeden ze dvou přístupů, kdy skautský oddíl drží jedno tábořiště po delší dobu. Existují i oddíly nemající trvalé tábořiště a každoročně rotují po tábořištích jiných oddílů. Oba přístupy mají klady i zápory.

Nalézt dobrou louku s lesem a horskou bystřinou ležící dál od civilizace je stále složitější. Stejně jako čtyři pětiny skautských organizátorů letních táborů louku nevlastníme. Zbývající pětina tábořišť je ve vlastnictví skautů. Z celkového počtu je pak třetina míst pro letních táborů v držení spřízněných lidí kolem oddílů – třeba členů nebo rodičů. To je současná realita.

Javorový tip č. 1: Prohlédněte si fotky z tábora Piráti z Bažiny 2020

Skvělá poloha louky a lesa přitom neurčují, že tábor bude úžasný pro táborníky. O to se starají především skautští dobrovolníci a dobrovolnice. A především jejich mezilidské vztahy a také dobrá znalost dětí, pro které tábory v Javoru připravujeme především. Už dlouho předlouho máme jediný ukazatel kvality, kterým je spokojenost táborníků. Všímáme si, jak se tábor líbí nejmenším i nejstarším kmetům. Vytváříme místo, v němž se prolínají příležitosti zažít skvělé letní dobrodružství. Kromě toho se táborníci naučí plno nových dovedností, prohloubí přátelství a poznají další skauty a skautky, se kterými na schůzkách běžně nepřijdou do kontaktu.

Táborová hra

Linka prolínající se celým táborem nese jméno táborová hra. Javorová omladina v čele s Karcoolkou a Tulákem připravují celotáborovku i půl roku před táborem. Výběr tématu, nachystání dramaturgie a nosné ideje si vyžádá spoustu času a úsilí. Jak už bylo zmíněno, při přemýšlení o hrách a činnostech vycházíme z povah našich dětských členů a členek. Díky družinkovkám víme, co mají rádi a co ne. Dá se napsat, že jsou naše etapové hry připravené na míru. I to je výhoda malého tábora a rodinného skautování.

Táborové video z roku 2016


Video by Košík, účastníci tábora

Kuchyně

Bez vaření a táborové kuchyně by tábor za nic moc nestál. Na táboře pečeme, vaříme a smažíme celou řadu dobrůtek. Dlouhodobým hitem jsou třeba řízky a zatím nezrealizovaným snem vedoucího tábora pícka na pizzu. Sny si v Javoru průběžně plníme, takže zřejmě někdy časem možná snad přibude i skromná pec zapuštěná do svahu.

Co jsme zatím nedokázali uspokojivě zvládnout, je spletité téma tisíce chutí našich táborníků a tábornic. Nezřídka se přihodí, že někomu něco nechutná, třeba knedlíky anebo zeleninový salát. Ani řízek nemusí být delikatesa pro každého. Dlouho nám vařil Houba, loni po něm převzala vařečku Linda. Občas v kuchyni vypomůže Danny.

Stavby a skautská praxe

Vyzkoušet si výrobu lavičky k táborovému ohni, zatloukat hřebíky anebo třeba vykopat jámu pro latríny, to jsou příležitosti, které čekají na všechny táborníky a tábornice. Kde jinde si postavíte třeba sušák na prádlo? Anebo hmyzí hotel či vyrobíte novou konstrukci pro táborovou myčku na nádobí? Menším javorčatům pomohou při kutění větší, starší si vypomůžou vesměs sami, neb zkušeností mají dost a dost.

Veškeré stavby na táboře jsou handmade by Javor. Poctivé smrkové české dřevo pochází od bratra Hanse. Vážně je to pravda, žádná švédská překližka.

Výlety po okolí

Vyjít na vrchol Javorné (1090 metrů nad mořem) nebo dojít na koupaliště u Velhartic. To jsou dva základní výlety, které na táboře každoročně podnikáme. Toulky po okolí podporujeme a během tábora je na programu zařazeno hned několik výletů, včetně puťáku s přespáním. Výjimkou nejsou ani brzce ranní toulky za východem slunce anebo noční výsadky pro rovery a rangers.

Javorový tip č. 2: Velký přehled javorových táborů

A jak to bude s letošním táborem?

Stejně jako v minulých letech budeme tábořit v první polovině července, začátek je naplánovaný na neděli 4. července a konec je v sobotu 17. července 2021.

Účastnický poplatek za tábor bude 3800 korun, případně 4400 korun při neuhrazení členského příspěvku za aktuální skautský rok.

Autor fotky použité v úvodu: Šimi