Rubriky
Tábor

Javorový tábor 2021


Letošní letní tábor je v termínu od 3. do 17. července 2021. Opět táboříme na Javorné. Cena za tábor je stanovena na 3 800 Kč. V případě neuhrazení registrace cenu navýšíme o 600 korun na 4 400 Kč.


Tento příspěvek je ve stavu aktualizace, do konce května v něm budou veškeré informace o letošním táboře.

S nejvyšší pravděpodobností letošní tábor proběhne. Zatím nechceme nic slibovat, neboť epidemická situace může na poslední chvíli notně zamíchat kartami. Když se nic nepokazí, nebrání nám nic v pořádání tábora.

Termín tábora: 3. až 17. července 2021 (délka tábora 15 dnů)
Cena pro děti do 18 let: 3 800 Kč* (253 Kč/den)
Pokud nemáte uhrazenou registrace na skautský rok 2020/2021, cena tábora se zvyšuje na 4 400 Kč

Vedoucí tábora: Jan Tauš – Džery
Zástupkyně VT: Lucie Svinčáková – Karcoolka
Zdravotník: Tomáš Valovič – Bolhed
Hospodář: Josef Janda – Džemík

Dooručujeme k přečtení: Proč si zabalit na tábor NEZBYTNÉ věci

Táborová dokumentace ke stažení

Nemůžete-li si účastnit osobně předtáborové schůzky pro rodiče, stáhněte si prosím přiložené dokumenty a zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail skaut@javor.info

Táborová dokumentace na Javorový tábor 2021

Základní informace pro rodiče
Přihláška na tábor 2021
List poslední záchrany
Souhlas rodičů s poskytováním informací zdravotnickému personálu v nemocnicích
Zdravotní průkaz
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti – viz níže
Potvrzení testu – viz níže
Stáhnout celý balík zazipovaných dokumentů

U dokumentu Prohlášení zákonných zástupců nastává drobná změna, vyplňte a podepište ho prosím až při předání dítěte na táboře. Dokument budeme mít na táboře vytištěný. Jde o doporučení České rady dětí a mládeže, aby si rodiče plně uvědomili závažnost svého podpisu reflektující zdravotní stav dítěte ve spojení s pandemií.

Při placení účastnického táborového poplatku připište do poznámky k platbě jméno a příjmení dítěte. Pomůžete nám lépe spárovat platby.

Novinkou je potvrzení o testování proti Covid-19. Sledujeme vývoj debaty a budeme vás promtně informovat, až budeme vědět více. Řídíme se pokyny z Junáka – českého skauta, z. s.

Jak se dostat na javorový tábor

Z Klatov standardně po silnici na Javornou a poté podle našeho plánku. Z Javorné (cyklostezka č. 2093) jeďte směrem na Gerlův Dvůr za ním na křižovatce odbočte doleva dolů. Zhruba po 170 metrech se vpravo objeví nájezd na polní cestu na tábořiště. Zde prosím nechte váš automobil a jděte pěšky. Na tábor je to již kousek, zhruba 300 metrů. Pokud tuto odbočku minete, nepřejíždějte brod přes potok. Tábor leží proti proudu.

(klepnutím na mapku ji zvětšíte)
Mapka s cestou na tábor

Předtáborová schůzka s rodiči

Předtáborová schůzka s rodiči proběhla v klubovnách v neděli 23. května 2021 od 18 hodin. Na schůzce jsme předali přihlášky a veškerou táborovou dokumentaci. V roce 2020 se nám schůzka osvědčila, rádi v ní budeme i letos pokračovat. Dostanete na ní prostor poznat skautské vedoucí (Džeryho, Karcoolku, Tuláka), kteří vám ochotně odpoví na každou vaši otázku.

Autor: Skauti a skautky z Javoru

admin střediskového webu Javor