Základní informace pro rodiče

image047

Získejte základní přehled o skautingu a skautech nejen v Klatovech. Informace jsou řazeny následovně s ohledem na rodiče budoucích skautů a skautek.

Pro rodiče
Družinové schůzky
Program
Co je to skauting
Skauting v Klatovech
Členské příspěvky
Skautské časopisy

 

Pro rodiče

Připravili jsme přehled nejčastějších odpovědí na dotazy, které nám pokládají rodiče hledající pro své děti smysluplné prožití volného času.

Přihlášení dítěte
Přihlášení dítěte do skauta je velice jednoduché. Zkontaktujte nás a přijďte i s dítětem na schůzku (viz níže), která vám časově vyhovuje.

Vstup do oddílu
Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Není nutné podávat přihlášku hned na první schůzce. Dítěti umožňujeme se rozkoukat a poté se rozhodnout, zda bude chtít do skauta chodit.

Schůzky, výlety, tábory
Jednou týdně probíhá schůzka, která patří k základnímu prvku skautské činnosti. Výlety jsou pořádané několikrát do roka a jde vesměs o vícedenní akce s přespáním.

Začátkem prázdnin, tradičně první dva týdny v červenci, pořádáme letní tábor na Javorné, který je vyústěním naší celoroční činnost. Letní prázdniny představují přestávku v činnosti. Skautský rok je shodný se školním rokem.

 

Družinové schůzky skautů a skautek v Klatovech

Ve skautském (školním) roce 2023/2024 je možné dítě přihlásit na schůzky podle uvedeného klíče.

Vlčata

chlapci ve věku 6 až 10 let
pondělí
(16:30 až 18:00 h)

Schůzku vede Džery
775 037 012

Skautky

dívky ve věku 11 až 16 let
pátek
(15:00 až 17:00 h)

Schůzku vede Malvínka
Bližší info podá Karcoolka
732 773 184

Světlušky

dívky ve věku 6 až 10 let
pátek
(16:30 až 18:30 h)

Schůzku vede Šmoulinka
Bližší info podá Karcoolka
732 773 184

Skauti

chlapci ve věku 11 až 16 let
pátek
(18:00 až 20:00 h)

Schůzku vede Bolhed
775 045 534

Udávané věkové rozmezí je orientační. Skautovat mohou i mladší/starší děti.

O středisku Javor
Skautské středisko Javor Klatovy vzniklo 31. ledna 1992. Prošlo různými fázemi, ve kterých hrozil jeho zánik, ale i mimořádný vzestup členské základny. Aktuálně má středisko lehce přes 90 skautů a skautek Svým přístupem patří spíše k rodinnému skautingu, ve kterém se všichni dobře znají a děti skautují dlouhodobě.

Skautští vedoucí
Skautští vedoucí, se kterými se můžete setkat, začali skautovat v dětském věku, mnozí hned začátkem 90. let 20. století, kdy byl skaut v Česku obnoven. Průměrný věk skautských vedoucích je lehce po třicítce. Z lidského, profesního i odborného hlediska splňují požadavky na práci s dětmi. Mnozí z nich jsou sami rodiče, případně do tohoto nového životního období směle směřují.

 

Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje přes 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

 

Program

Skauting je pro děti jedinečnou příležitostí zažít dobrodružství a navázat nová přátelství.

Rozmanitá činnost
Náplň oddílových činností je různorodá a přizpůsobená jak příslušným věkovým kategoriím, tak i individuálním potřebám dětí. Skauti dělají vše, co je baví. Součástí programu jsou hry, aktivity, soutěže, projekty a další činnosti. Často si stačí jen vybrat: složit origami, natočit krátký film, naučit ostatní nový sport nebo si udělat výpravu na běžkách. Skauti si hrají a přitom mají příležitost vyzkoušet si nové věci, fotit, psát reportáže, vařit, hrát na kytaru nebo pracovat s GPSkou.

Rozsah schůzek, výletů
Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je třídenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

Chlapecké, dívčí a koedukované oddíly
Některé oddíly jsou koedukované, tzn. že kluci i holky mají společný program během schůzek, výprav nebo tábora. Jiné mají většinu programu zvlášť, ale spolupracují mezi sebou a společně pořádají jen některé akce, například tábor. Záleží na přístupu jednotlivých oddílů.

Zodpovědní vedoucí
O děti se starají vedoucí, kteří mají zodpovědnost za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. Vedoucí také využívají propracované metodiky skautského programu a berou ohled na zájmy a potřeby dětí.

Poznámka: Informace v části Co je skauting a Program, byly převzaty z webových stránek skaut.cz.

 

Skauti v Klatovech

Skauti jsou v Klatovech již jedno století. Nyní jich je v tomto bývalém okresním městě přes tři sta a jsou rozděleni do dvou středisek a několika oddílů. Věkový rozdíl mezi nejmladší skautkou a nejstarším skautem je lehce přes 80 let. Skauting se pro mnoho z nás stává životním stylem, kterému se věnujeme po celý život.

 

Členský příspěvek

Členský příspěvek je pro nový skautský rok 2023 (od září) stanoven na 700 korun. Část příspěvku se odvádí na vyšší organizační jednotky Junáka (455 Kč), část (245 korun) zůstává středisku a je určena na financování běžné činnosti. Z příspěvku jsou rovněž hrazeny náklady na skautský časopis. Je nutné ještě zmínit pojištění dítěte, které se vztahuje na každého člena a jenž se hradí z členského příspěvku. Pojišťovnami kryjící rizika jsou Allianz a Kooperativa.

Přečtěte si článek o členských příspěvcích.

 

Skautské časopisy

Každý skaut či skautka získá v rámci členství v Junáku pětkrát ročně spolkový časopis a to podle svého věku. Pro děti ve věku od 6 do 11 let je to časopis Světýlko, pro starší děti pak Skaut. Roverský kmen je rozesílán mladým mužům a slečnám od zhruba 16 let věku. Pro skautské vedoucí je určen časopis Skauting. Dospělí členové bez vazby na vedení oddílů a středisek čerpají informace o hnutí z magazínu Skautský svět.

Rodiče nového člena získají praktický informační balíček, ve kterém zjistí vše o skautingu.