Začni skautovat

Přihlašte sebe nebo své dítě do skauta. V Klatovech jsou to třeba skauti a skautky z Javoru.

Skauting je radost z kamarádství, objevování nemožného, posouvání hranic, sdílení svobodného a demokratického pohledu na svět, namíchaného příležitostí vyzkoušet si cokoliv neotřelého. Jsou-li vám podobné myšlenky blízké, stačí maličkost. Začít skautovat. Přihlašte sebe nebo své dítě do skauta. V Klatovech jsou to třeba skauti a skautky z Javoru.

Skauti a skautky z Javoru chodí do oddílů Červený blesk, Černý lev, Stopa a Kytka.

Skautky a skauti z klatovského střediska javor hledají nové členy a členky. Přečtěte si, proč dát dítě do skauta.

Určitě řešíte, jakou z velké nabídky volnočasových aktivit zvolit pro vaši dceru nebo vašeho syna? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální program. Vychovává, aniž by si toho holky a kluci všimli.

Schůzky skautů a skautek na skautský rok 2021/2022

Schůzky zatím nejsou naplánované, vše je v rukou javorových skautů a skautek.

Zahajovací schůzka, na které se sejde většina javorových skautů a skautek bude v pátek 10. září 2021 od 17 hodin ve skautských klubovnách Hálkova 134 v Klatovech.

Přečtěte si základní informace pro rodiče.

Kroužky vs skauti

Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty a technické vychytávky, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.

Společné zážitky a přátelské vazby

Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.

Kluky a holky ve skautu vedou o něco starší kamarádi s přirozenou autoritou, kteří se učí postupným přebíráním odpovědnosti. Znalosti si starší skauti a skautky průběžně rozšiřují prostřednictvím vzdělávacích akcí a kurzů. I díky nim svedou připravit dobrodružný program a nezapomenout u toho na bezpečnost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.

A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a času a od vás podporu. Třeba při balení svačiny na výpravu nebo výběru pohorek!

 

Přečtěte si více o skautech v Klatovech v článku Základní informace pro rodiče

Máme klubovny na adrese Hálkova 134, Klatovy (po kliknutí mapu zvětšíte)

Až budete na místě, hledejte klubovny Javoru – ve znaku máme javorový list.

O Junáku

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.