Rubriky
Skautský rok

Jak skautujeme v roce 2023/2024?


Družinové schůzky jsou základním pilířem skautské činnosti. Podívejte se, kdy máme schůzky v novém skautském roce 2023/2024.

Změny v termínech družinových schůzek nejsou žádné, pouze se posunuly mírně jejich časy. Tradičně skautujeme v pondělí a pátek v našich klatovských klubovnách v Hálkově 134. Jste-li nováček, přijďte se na nás podívat. Předtím ideálně zavolejte vedoucímu, aby o vás věděl.

V pondělí mají schůzky vlčata, v pátek světlušky, skautky, skauti a roveři a rangers.

Rozpis družinových schůzek

Den Kdo Kdy Vedoucí
Pondělí Vlčata (chlapci 6 až 10 let) 16:30 až 18:00 h Džery
Pátek Světlušky (dívky 6 až 10 let) 16:30 až 18:30 h Šmoulinka
Skautky (dívky 11 až 16 let) 15:00 až 17:00 h Malvínka
Skauti (chlapci (11 až 16 let) 18:00 až 20:00 h Bolhed
Roveři a rangers 18:00 až 20:00 h Tulák

Bližší informace o schůzkách

Jan Tauš – Džery (vlčata, vedoucí střediska Javor, m: 775 037 012)
Lucie Svinčáková – Karcoolka (světlušky a skautky, vůdkyně dívčího oddílu Kytka, m: 732 773 184)
Tomáš Valovič – Bolhed (skauti, vůdce chlapeckého oddílu Červený blesk, m: 775 045 534)

Co nás čeká ve skautském roce 2023/2024?

Zahajovací schůzka (8. září 2023)
EAP 4 (13. až 15. říjen 2023)
Výprava na Svárožnou (24. až 26. listopad 2023)
Vánoční besídka s přespáním (15. až 16. prosinec 2023)
Setkání skautů a skautek v Horažďovicích (duben 2024)
Svojsíkův závod vlčat a světlušek (květen 2024)
Předtáborová schůzka s rodiči (květen 2024)
Letní tábor na Javorné (30. červen až 13. červenec 2024)

Javorový rádcovsko-čekatelský kurz

Pro skauty a skautky z okresu Klatovy uspořádáme během roku 2024 rádcovsko-čekatelský kurz. Jednotlivé víkendy budou v březnu, květnu a září.

Během podzimu předáme rodičům dětí tradiční dopis s přehledem aktivit a informací o úhradě členských příspěvků.

Autor: Skauti a skautky z Javoru

admin střediskového webu Javor