Rubriky
Skautský rok

Co nás čeká v Javoru v novém skautském roce

Skautský rok 2023/2024 je již v plném proudu. Přečtěte si o nejdůležitějších akcích, které čekají na vaše děti při skautování v Javoru.

Během skautského roku očekávejte následující aktivity:

2023
24. – 26. 11.: Výprava na Svárožnou
15. – 16. 12.: Vánoční besídka

2024
12. – 14. 4.: Setkání skautů a skautek v Horažďovicích
3. 5.: Předtáborová schůzka s rodiči
4. 5.: Svojsíkův závod vlčat a světlušek
Květen: Předtáborová schůzka s rodiči
30. 6. – 13. 7.: Letní tábor na Javorné (cena 4 200 Kč)

Členské příspěvky

Od začátku nového skautského roku probíhá výběr členských příspěvků. Letos jsme zvýšili základní členský příspěvek o stokorunu na na 700 korun. Kromě odvodů do naší zastřešující organizace Junák – český skaut, z. s. používáme část z členského příspěvku na úhradu nájmu za klubovny.

Podpořit nás můžete i více prostřednictvím zvýšené (800 Kč a 1000 Kč) a sponzorské registrace (1200 Kč a 1500 Kč). Stačí si vybrat jednu z výše uvedených pěti částek a tu poslat na náš bankovní účet: 10632351/0100. Do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena nebo členky.

Zvýšené a sponzorské členské příspěvky hradí zhruba třetina našich členů a členek. Jak na úhradu členského příspěvku se dozvíte na stránce https://javor.info/clenske-prispevky/

Veškerá naše činnost je ryze na dobrovolné bázi – jak dětí, tak vedoucích. Všichni skautujeme ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Děláme maximum, abychom zajistili pro vaše děti i naše dobrovolníky bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Neváhejte se na nás obrátit s libovolným dotazem. Pokusíme se ho co nejlépe zodpovědět k vaší spokojenosti.

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás a Vaše děti i v letošním roce.

Jan Tauš – Džery (vedoucí střediska Javor, m: 725 648 351)
Tomáš Valovič – Bolhed (vůdce chlapeckého oddílu Červený blesk, m: 775 045 534)
Lucie Svinčáková – Karcoolka (vůdkyně dívčího oddílu Kytka, m: 732 773 184)

Autor: Skauti a skautky z Javoru

admin střediskového webu Javor