Členské příspěvky


Souhrnný průvodce jak na členské příspěvky pro středisko Javor. Jak zaplatit registraci a proč je pro nás důležitá sponzorská registrace.


S novým skautským rokem je pro stávající javorové skauty a skautky spojena i nezbytná administrativní povinnost v podobě úhrady členského příspěvku, též nazývaná jako registrace. Jeho úhradou jste oficiálně členy Junáka – českého skautu, z. s., tak i nepřímo vedení jako skauti (a skautky) v nadnárodních organizacích WAGGGS a WOSM, kterých je Junák členem.

Od roku 2015 máme v Javoru základní výši členského poplatku 700 korun. Jakmile uhradíte tuto částku, jste oficiálně skauty a máme na rok vystaráno. V Javoru je období pro platbu registrace od září do června.

Proč zrovna 700 korun?

Určitě vás napadlo, proč se zrovna v Javoru platí 700 korun ročně. Konečnou výši stanoví středisková rada a vesměs kopíruje minulé roky. Napříč Českem jsou poplatky různé, od pár stovek, po tisícikoruny. Platí úměra, že čím větší obec nebo město, kde se skautuje, je poplatek vyšší. V Praze nejsou výjimkou ani částky přesahující 1500 korun.

Do poplatku 700 korun se schovávají odvody na vyšší organizační jednotky Junáka a Kancelář ústředí Junáka (KÚJ).

  • KÚJ nově na skautský rok 2023/2024 požaduje 400 korun za člena nebo členku;
  • Krajská rada Junáka Plzeňského kraje si vezme 40 korun;
  • Okresní rada Junáka Klatovy si ponechá desetikorunu;
  • Z oněch 700 korun zůstane v klatovském Javoru 250 korun.

Z výše uvedeného vyplývá, že jednou, a bude to zřejmě v nejbližších letech, dojde ke zvýšení základní výše registrace ze současných 700 korun na vyšší částku.

Pět registračních pásem

Abychom zvýšili příjmy a zároveň se vyhnuli plošnému zvýšení, vymysleli jsme již v roce 2015 tzv. sponzorskou registraci, která činila 1200 korun. Sponzorská registrace je v rámci Junáka běžná, s úspěchem se používá napříč Českem. Během následujících pěti let si ji oblíbila zhruba desetina členské základny, která ji pravidelně hradila. Peníze vybrané ze sponzorské registrace používáme na hrazení vzdělávacích kurzů pro naše dospívající rovery a rangers, kteří jezdí na čekatelské a vůdcovské kurzy.

Od předloňského roku jsme registrační pásma značně rozšířili a vyšli tím vstříc širšímu zájmu o hrazení vyšší registrace.

Vycházíme z myšlenky, že platím tolik, na kolik se cítím. Je pouze na vás, vašich finančních možnostech a ochotě, jakou výši registrace si vyberete a za sebe nebo své děti uhradíte. Vycházíme vstříc všem, na které by zvýšení základní výše členského příspěvku mohlo negativně dopadnout.

Navíc se sociálním aspektem, že nezvyšujeme základní výši registraci všem, nýbrž dodatečné peníze získáme z jednotlivých pásem. Minulý skautský ok 2022/2023 uhradilo vyšší a sponzorskou registraci čtvrtina našich skautů a skautek. Průměrný členský příspěvek činil 754 korun, přičemž nejčastější částkou mimo základní registraci je 1000 korun.

Členské příspěvky za skautský rok 2022/2023

 

Rozdělení registračních kategorií na rok 2023/2024

Rozdělení registrace na rok 2023/2024

Členský příspěvek
Základní700 Kč
Vyšší800 Kč
Nejvyšší1 000 Kč
Sponzorská registrace
Nižší1 200 Kč
Vyšší1 500 Kč

Do kdy poslat peníze?

Členský příspěvek za sebe nebo potomka zaplaťte prosím do 30. listopadu 2023.

Jak zaplatit registraci?

Členský příspěvek, nejméně 700 Kč za osobu (nebo také 800 Kč, 1000 Kč, 1200 Kč nebo 1500 Kč) pošlete na náš střediskový účet: 10632351/0100.

Máte-li ve skautu více potomků nebo rodinných příslušníků, můžete registrační pásma vybrat libovolně – třeba pro dva potomky uhradit vždy po 700 korunách, u třetího 1500 Kč. Variantám se meze nekladou, pouze dodržujte, aby součtové kombinace vycházely (nemělo by například vyjít 1300 Kč = 700 + 600 Kč apod.)

Stejný postup úhrady platí i pro libovolné pásmo registrace nebo sponzorské registrace.

Nově už členové a členky využívající Skautskou telefonní síť neplatí za každou SIM kartu 200 korun. KÚJ tento poplatek zrušil.

Identifikace platby

Do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena nebo členky. Jste-li rodič, ať už pravý nebo nevlastní, vepište do poznámky jméno a příjmení potomka.

Pro našeho hospodáře je doslova noční můrou, když přijme platbu, kde není žádná informace o odesílateli ani zmínka o dítěti, za které platíte. Ne všechny banky přeposílají v signatuře platby dostatečnou informaci, z níž je možné vyčíst, kdo částku zaslal.

Vývoj sponzorské registrace od jejího zavedení v roce 2015

Rok* 2015 2016 2017 2018 2019 2020*** 2021 2022
Počet sponzorských registrací 3 0** 10 8 8 9 7 7
Počet členů Javoru 60 89 79 64 80 85 85 83

Poznámka:
*) Vždy jde o skautský rok od září daného roku do srpna roku následujícího. Například 2015/2016.
**) V roce 2016 jsme neměli sponzorskou registraci schválenou střediskovou radou, proto jsme ji nenabízeli.
***) Výběr registrace na skautský rok 2020/2021 začal v září 2020. Informace o počtu členů pochází z ledna 2020.

Členské příspěvky jsem již zaplatil/a…

Pakliže jste již členské příspěvky na letošní skautský rok zaplatili, a přesto byste nás rádi podpořili více, stačí zaslat třeba 800 korun a sponzorská registrace je na světě. Do poznámky k platbě připište jméno vašeho dítěte. Součtem obou částek se dostanete na sponzorskou registraci.