Členské příspěvky


Souhrnný průvodce jak na členské příspěvky pro středisko Javor. Jak zaplatit registraci a proč je pro nás důležitá sponzorská registrace.


S novým skautským rokem je pro stávající javorové skauty a skautky spojena i nezbytná administrativní povinnost v podobě úhrady členského příspěvku, též nazývaná jako registrace. Jeho úhradou jste oficiálně členy Junáka – českého skautu, z. s., tak i nepřímo vedení jako skauti (a skautky) v nadnárodních organizacích WAGGGS a WOSM, kterých je Junák členem.

Od roku 2015 máme v Javoru základní výši členského poplatku 600 korun. Jakmile uhradíte tuto částku, jste oficiálně skauty a máme na rok vystaráno. V Javoru je období pro platbu registrace od září do června.

Proč zrovna 600 korun?

Určitě vás napadlo, proč se zrovna v Javoru platí 600 korun ročně. Konečnou výši stanoví středisková rada a vesměs kopíruje minulé roky. Napříč Českem jsou poplatky různé, od pár stovek, po tisícikoruny. Platí úměra, že čím větší obec nebo město, kde se skautuje, je poplatek vyšší. V Praze nejsou výjimkou ani částky přesahující 1500 korun.

Do poplatku 600 korun se schovávají odvody na vyšší organizační jednotky Junáka a Kancelář ústředí Junáka (KÚJ). KÚJ si na skautský rok 2022/2023 požaduje 330 korun za člena nebo členku. Krajská rada Junáka Plzeňského kraje si vezme 45 korun a okresní rada Junáka Klatovy si ponechá desetikorunu. Z oněch 600 korun zůstane v klatovském Javoru 215 korun. Vybrané peníze z registrace plynou na hrazení nájmu našich kluboven.

Pět registračních pásem

Abychom zvýšili příjmy a zároveň se vyhnuli plošnému zvýšení, vymysleli jsme již v roce 2015 tzv. sponzorskou registraci, která činila 1200 korun. Sponzorská registrace je v rámci Junáka běžná, s úspěchem se používá napříč Českem. Během následujících pěti let si ji oblíbila zhruba desetina členské základny, která ji pravidelně hradila. Peníze vybrané ze sponzorské registrace používáme na hrazení vzdělávacích kurzů pro naše dospívající rovery a rangers, kteří jezdí na čekatelské a vůdcovské kurzy.

K 1. září 2022 máme na našem javorovém bankovním účtu již první sponzorskou registraci v hodnotě 1 500 korun.

Od minulého roku jsme registrační pásma značně rozšířili a vyšli tím vstříc širšímu zájmu o hrazení vyšší registrace.

Vycházíme z myšlenky, že platím tolik, na kolik se cítím. Je pouze na vás, vašich finančních možnostech a ochotě, jakou výši registrace si vyberete a za sebe nebo své děti uhradíte. Vycházíme vstříc všem, na které by zvýšení základní výše členského příspěvku mohlo negativně dopadnout.

Navíc se sociálním aspektem, že nezvyšujeme základní výši registraci všem, nýbrž dodatečné peníze získáme z jednotlivých pásem. Minulý skautský ok 2021/2022 uhradilo vyšší a sponzorskou registraci čtvrtina našich skautů a skautek. Průměrný členský příspěvek činil 743 korun, přičemž nejčastější částkou je 800 korun.

Rozdělení registračních kategorií na rok 2022/2023

Rozdělení registrace na rok 2022/2023

Členský příspěvek
Základní600 Kč
Vyšší800 Kč
Nejvyšší1 000 Kč
Sponzorská registrace
Nižší1 200 Kč
Vyšší1 500 Kč

Do kdy poslat peníze?

Členský příspěvek za sebe nebo potomka zaplaťte prosím do 28. února 2023.

Jak zaplatit registraci?

Členský příspěvek, nejméně 600 Kč za osobu (nebo také 800, 1000, 1200 nebo 1500 Kč) pošlete na náš střediskový účet: 10632351/0100.

Máte-li ve skautu více potomků nebo rodinných příslušníků, můžete registrační pásma vybrat libovolně – třeba pro dva potomky uhradit vždy po 600 korunách, u třetího 1500 Kč. Variantám se meze nekladou, pouze dodržujte, aby součtové kombinace vycházely (nemělo by například vyjít 1300 Kč = 600 + 700 Kč apod.)

Stejný postup úhrady platí i pro libovolné pásmo registrace nebo sponzorské registrace.

Jste-li dospělý člen Javoru a využíváte-li služeb Skautské telefonní sítě připočtěte si za každou používanou SIM kartu 200 Kč.

Identifikace platby

Do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena nebo členky. Jste-li rodič, ať už pravý nebo nevlastní, vepište do poznámky jméno a příjmení potomka.

Pro našeho hospodáře je doslova noční můrou, když přijme platbu, kde není žádná informace o odesílateli ani zmínka o dítěti, za které platíte. Ne všechny banky přeposílají v signatuře platby dostatečnou informaci, z níž je možné vyčíst, kdo částku zaslal.

Vývoj sponzorské registrace od jejího zavedení v roce 2015

Rok* 2015 2016 2017 2018 2019 2020***
Počet sponzorských registrací 3 0** 10 8 8 9
Počet členů Javoru 60 89 79 64 80 85

Poznámka:
*) Vždy jde o skautský rok od září daného roku do srpna roku následujícího. Například 2015/2016.
**) V roce 2016 jsme neměli sponzorskou registraci schválenou střediskovou radou, proto jsme ji nenabízeli.
***) Výběr registrace na skautský rok 2020/2021 začal v září 2020. Informace o počtu členů pochází z ledna 2020.

Členské příspěvky jsem již zaplatil/a…

Pakliže jste již členské příspěvky na letošní skautský rok zaplatili, a přesto byste nás rádi podpořili více, stačí zaslat ještě jednou 600 korun. Do poznámky k platbě připište jméno vašeho dítěte. Součtem obou částek se dostanete na sponzorskou registraci.