Rubriky
Skautský rok

Dopis pro rodiče

Rádi bychom vám nastínili naše plány na družinové schůzky, oddílové a střediskové akce a letní tábor ve skautském roce 2022/2023, který se datumově kryje s rokem školním.

V pátek 9. září 2022 proběhla zahajovací schůzka, kde si skauti a skauti domlouvají termíny běžných schůzek, které jsou jednou týdně. Aktuální termíny schůzek vám jistě váš syn nebo dcera milerádi sdělí. Termíny schůzek budou i na našem webu Javor.info a na facebookovém profilu.

Během podzimu proběhly nejméně dvě nebo tři akce s přespáním. Tradiční šumavská výprava na Svárožnou byla koncem listopadu (25. až 27. listopadu 2022), vánoční schůzka s přespáním (16. a 17. prosince 2022).

Po Velikonocích 2023 zřejmě pojedeme na tradiční setkání skautů a skautek do Horažďovic. Určitě nás ale bude čekat více přespávaček pouze po oddílových družinách v klubovně.

Letní tábor

Největší akcí roku, letní tábor, proběhne v termínu od 2. do 15. července 2023. Předběžná cena bude zhruba 4100 Kč. Tábořit budeme opět na Javorné. Zhruba měsíc před táborem proběhne schůzka s rodiči.

Členské příspěvky

Od začátku nového skautského roku probíhá výběr členských příspěvků. Stejně jako v minulých letech začínají členské příspěvky na 600 korunách. Kromě odvodů do naší zastřešující organizace Junák – český skaut, z. s. používáme část z členského příspěvku na úhradu nájmu za klubovny. Podpořit nás můžete i více.

Od roku 2016 využíváme sponzorskou registraci, kterou standardně hradí zhruba desetina členské základny. Od loňska jsme rozšířili možnost úhrady členských příspěvků do pěti kategorií (kromě již zmíněných 600 korun, je možné nás podpořit částkou 800 Kč, 1000 Kč, 1200 Kč nebo 1500 Kč). Zvýšený členský příspěvek hradí zhruba třetina našich členů a členek. Více v článku Jak na úhradu členského příspěvku.

Členský příspěvek, nejméně 600 Kč za osobu (nebo také 800, 1000, 1200 nebo 1500 Kč) pošlete na náš střediskový účet: 10632351/0100. Do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena nebo členky.

Veškerá naše činnost je ryze na dobrovolné bázi – jak dětí, tak vedoucích. Všichni skautujeme ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Děláme maximum, abychom zajistili pro vaše děti i naše dobrovolníky bezpečné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Neváhejte se na nás obrátit s libovolným dotazem. Pokusím se ho co nejlépe zodpovědět k vaší spokojenosti.

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás a Vaše děti i v letošním roce.

Džery a Karcoolka

Autor: Skauti a skautky z Javoru

admin střediskového webu Javor