Zahajovací schůzka – 14. září 2018 od 17 hodin

V pátek 14. září 2018 od 17 hodin je v našich skautských klubovnách javorová zahajovací schůzka. S sebou si vezmi kroj a dobrou náladu. Událost je klíčová pro každého, kdo chce v novém skautském roce skautovat. Na schůzce si budeme domlouvat termíny družinových schůzek.