Javorový kalendář aktivit od září do prosince 2018

Skautský podzim a začátek zimy budeme v Javoru věnovat celé řadě aktivit. Jejich seznam naleznete v tomto příspěvku, který v průběhu celého čtyřměsíčního období průběžně aktualizujeme.

Aktuálně mají členové střediskové rady a činovníci a činovnice před sebou pracovní rozvrh akcí do konce roku 2018, avšak bez bližších termínů. Proto přinášíme pouze tři datované aktivity, u kterých jsou bližší informace. Kromě zahajovací schůzku jde o zdravotnický kurz Flastr a podzimní vůdcovské zkoušky v Sušici.

Zahajovací středisková schůzka

V pátek 14. září 2018 od 17 hodin proběhne v našich klubovnách zahajovací schůzka. Na ní se všichni mladší členové (vlčušky, skauti a skautky, roveři a rangers) dozví, kdy budou mít družinové schůzky. Finální termíny družinovek vzejdou z debaty všech zúčastněných.

Zdravotnický kurz Flastr 2018

Zúčastněte se podzimního zdravotnického kurzu Flastr 2018, který proběhne v Plzni. Po jeho úspěšném absolvování se z vás stane zdravotník (anebo zdravotnice) zotavovacích akcí. Zdravotn(ice)ík je klíčovou osobou pro pořádání letního tábora.

Termíny víkendů jsou následující: 21. – 23. 9. 2018, 26. – 28. 10. 2018 a 23. – 25. 11. 2018.

Více informací o kurzu naleznete na stránce http://krjplzen.cz/flastr-2018

Vůdcovské zkoušky v Sušici

O víkendu 9. až 11. listopadu 2018 budou v Sušici vůdcovské zkoušky, které jsou spojeny s víkendovým minikurzem. Přednost mají skauti a skauti z klatovského okresu. Chceš na vůdcovky do Sušice? Zeptej se svého vůdce na podrobnosti.

Mezi další podzimní aktivity, které jsou zatím nedatované, patří následující:

  • Přespávačka v klubovně
  • Podzimní výprava
  • První víkend roverského kurzu
  • Vánoční schůzka

Program pro starší a pokročilé

Tím však výčet aktivit nekončí, především starší členové (činovníci a činovnice, roveři a rangers) budou mít i své události. Pro bezchybný chod zeleného listu jsou nezbytné střediskové rady, ale také neméně důležité akce jako je úklid skladu, brigáda na tábořišti, zimní táboření, účast na vzdělávacích akcích v roli instruktorů apod.