Javorové aktivity do tábora

Každoročně na jaře zveřejňujeme přehled javorových aktivit na první polovinu roku až do léta. Nejinak je tomu i nyní. Část programu se kopíruje z minulých let, část je nová.

Koncem ledna (28. 1. 2018) jsme byli na sáňkování na Šumavě. Koncem února budou mít vlčata výpravu, tedy možná snad. Bližší informace budou do týdne. V únoru se nic moc neděje, kromě zdravotního kurzu v Praze a vůdcovského kurzu v Hořovicích. Obou akcí se účastní budoucí vůdci – Bolhed, Tulák a Wlčice.

V březnu a květnu proběhne v Plzni Krajská rada Junáka, která se schází pětkrát do roka, vždy třetí úterý v měsíci. Z našeho střediska do krajské metropole jezdí Džemík. Pro další info kouněte na webovky: http://krjplzen.cz/. Džery se za Javor účastní Okresních rad Junáka, které probíhají v Klatovech jednou za dva měsíce. Do léta nás čekají dvě, možná tři střediskové rady.

Od března až do léta je program nalajnovaný. Pár akcí se doplánuje časem. V přiloženém kalendáři jsme zaškrtli březnové, dubnové a květnové víkendy, které se nesou ve skautském duchu. V textu níže se dočtete další podrobnosti.

Skautský ples v Plzni
9. 3. 2018 od 19:30 h
Křepčit a plesat můžete na skautském plese, kteý se uskuteční v pátek 9. března od půl osmé večer v plzeňské sokolovně na Bolevci. Plzeňští skauti tam pořádají tradiční skautský ples. Pakliže jste si chtěli koupit vstupenku, máte smolíka. Je beznadějně vyprodáno. Bližší informace získáte zde: http://plzen.skauting.cz/index.php/poradame/ples2018

Vůdcovský kurz
23. – 25. 3. 2018
Pro Wlčici, Bolheda a Tulák půjde již o třetí víkend v rámci vůdcovského kurzu, který probíhá od ledna v Hořovicích. Poslední víkend, sobota 21. dubna, se ponese ve znamení zkoušek. Bližší informace o kurzu naleznete na webu Brdské lesní školy.

Setkání skautů a skautek na Otavě
6. – 8. 4. 2018
Víkend po Velikonocích se nese v duchu tradičního setkání skautů a skautek v Horažďovicích. V průběhu dvou desetiletí, kdy akce funguje, se z ní stala nadregionální událost. Relativně nenáročná víkendovka je určena pro děti od zhruba 11 let věku. Odjezd z klatovského vlakového nádraží v pátek odpoledne, kam je v neděli po poledni plánovaný i příjezd. Přečti si více o setkání skautů a skautek na Otavě

ROuRA
27. – 29. 4. 2018
Roveři a rangers budou mít koncem dubna setkání. Motivačka z dílny krajské rady Junáka v Plzni je zaměřena na skautský dorost. V současné době není známa lokace. Vybírá se mezi Kdyní a Horažďovicemi. Ale to není překážka, důležité je mít poslední dubnový víkend čas a chuť zajet za vrstevníky na krajskou akci.

ZVaS – okresní kolo
12. – 13. 5. 2018
Okresní kolo Svojsíkova závodu vlčat a světlušek. Určitě si ho nenecháme ujít. Pilně trénujeme vlčata a světlušky, aby v závodu obstáli a ideálně postoupili do krajského kola.

ZVaS – krajské kolo
8. – 9. 6. 2018
Krajské kolo Svojsíkova závodu vlčat a světlušek bude v Klatovech. Účast na něm je pro nás krajně nejistá, neboť záleží na postupu hlídek z okresního kola.

Letní tábor na Javorné
1. – 14. 7. 2018
Dvoutýdenní letní dobrodružství ukončí školní rok a začne prázdniny. Určitě byste si ho neměli nechat ujít. Letos i proto, že máme fungl novou kuchyni, kterou jsme stavěli na podzim minulého roku. Termín i místo tábora jsou stabilní. Přihlášku na tábor dostanete nejpozději do konce dubna.

I když je přehled akcí bohatý, není to všechno. Do léta možná jedna, dvě akce přibudou. Budeme o nich v dostatečném předstihu informovat.