Javorový čekatelský kurz 2020

Připravujeme Javorový čekatelský kurz, který proběhne během ledna až dubna v Klatovech. Délka kurzu bude na dva víkendy, včetně průběžných zkoušek. Cílem je připravit začínající skautské činovníky na jejich výchovnou pouť ve svých oddílech a střediscích.

Středisko javor Klatovy se chystá pořádat Javorový čekatelský kurz.

Zájemci o čekatelskou zkoušku z okresu Klatovy a Plzeňského kraje. Cílová skupina jsou potenciální činovníci, kteří se podílejí na činnosti ve svých domovských oddílech. Kurz je otevřen i zájemcům z ostatních krajů ČR. Zájemci o kurz z uvedeného okresu a kraje budou přijímání na kurz přednostně.

Předpokládaná cena kurzu: 700 korun

Termíny: Dva víkendy během ledna až dubna 2020

Místo: skautské klubovny – Hálkova 134, Klatovy

Frekventant by měl být schopný většinu poznatků uplatnit ve své skautské praxi, případně v osobním nebo pracovním životě.

Historie
Myšlenkové základy
Bezpečnost
Hospodaření
Psychologie a pedagogika
Zdravověda
Organizace
Plánování
Právo
Metodika
Písemná práce