Javorová registrace – členské příspěvky


Souhrnný článek o členských příspěvcích na skautský rok 2019/2020, jak zaplatit registraci a proč je pro nás důležitá sponzorská registrace.

V Javoru máme dva druhy členské registrace – základní a sponzorskou. Abyste byli i nadále členy javoru a potažmo Junáka, stačí uhradit jednu z těchto dvou registrací.

Rozdělení registrace na rok 2023/2024

Členský příspěvek
Základní700 Kč
Vyšší800 Kč
Nejvyšší1 000 Kč
Sponzorská registrace
Nižší1 200 Kč
Vyšší1 500 Kč

Vyberte si jedno z uvedených registračních pásem a registraci na rok 2021/2022 máte splněnou.

Dospělým nestudujícím členům běžně zasíláme avízo o možnosti úhrady sponzorské registrace. Jste-li rodiče mladšího člena/členky a chcete nám poděkovat za naši bohulibou činnost, berte jako poděkování právě sponzorskou registraci.

Jak zaplatit registraci?

Peníze – přesně 600 Kč – pošlete na náš střediskový účet, jehož číslo je 10632351/0100.

Stejný postup úhrady platí i pro sponzorskou registraci, která je 1200 Kč.

Využíváte-li služeb Skautské telefonní sítě připočtěte si za každou používanou SIM kartu 200 Kč.

Do kdy poslat peníze?

Členský příspěvek za sebe anebo svého potomka posílejte do konce listopadu 2019 do 24. ledna 2020. Platí pro opozdilce.

Identifikace platby

Do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena nebo členky. Jste-li rodič, ať už pravý anebo nevlastní, vepište do poznámky jméno a příjmení potomka.

Pro našeho hospodáře je doslova noční můrou, když přijme platbu, kde není žádná informace o odesilateli ani zmínka o dítěti, za které platíte. Ne všechny banky přeposílají v signatuře platby dostatečnou informaci, z níž je možné vyčíst, kdo částku posílal.

Jak sponzorskou registrací podporujeme skautské vedoucí?

Po vzoru jiných skautských středisek v Česku se snažíme získat od rodičů a starších členů další finanční prostředky. Proto jsme v roce 2015 zavedli sponzorskou registraci, kterou využíváme na financování vzdělávání skautských vedoucích. Od jejího zavedení jsme podpořili deset javorových skautů a skautek v rámci jejich čekatelské zkoušky a čtyři duše na vůdcovské zkoušky. Hradíme za ně účastnický poplatek a jízdné na kurzy.

Sponzorskou registraci vnímáme jako vaše poděkování za naši činnost.

Vývoj sponzorské registrace od jejího zavedení v roce 2015

Rok* 2015 2016 2017 2018 2019**** 2020****
Počet sponzorských registrací 3 0** 10 8 8 u/n
Počet členů Javoru 60 89 79 64 80 85

Poznámka:
*) Vždy jde o skautský rok od září daného roku do srpna roku následujícího. Například 2015/2016.
**) V roce 2016 jsme neměli sponzorskou registraci schválenou střediskovou radou, proto jsme ji nenabízeli.
***) Výběr registrace na rok 2019/2020 začala v září 2019. Informace o počtu členů pochází z ledna 2019.
****) Výběr registrace na skautský rok 2020/2021 začala v září 2020. Informace o počtu členů pochází z ledna 2020.

Členské příspěvky jsem již zaplatil/a…

Pakliže jste již členské příspěvky na letošní skautský rok zaplatili, a přesto byste nás rádi podpořili více, stačí zaslat ještě jednou 600 korun. Do poznámky k platbě připište jméno vašeho dítěte. Součtem obou částek se dostanete na sponzorskou registraci.