Počátky skautského fundraisingu v Javoru

Ve středisku Javor se nám letos rozmohlo takové divné slovíčko. Fundraising. Počátky sahají hluboko do minulosti, do restartu střediska v roce 2003. Nyní nastal čas ke zprocesorování činností vedoucí k systematickému získávání externích zdrojů.

První setkání se slovem fundraising (doslova znamená žmoulání peněz, běžně se do češtiny nepřekládá) jsme zažili na Moravské úřednické škole (MUŠKA) na jaře roku 2004. Druhé setkání pak proběhlo o rok později na skautské Velkolepé výměně zkušeností (VVZ) v Pardubicích. Obou akcí se účastnili skautští bratři Potápník s Džemíkem, které získávání externích peněz nadchlo, avšak nedokázali mu dát jasnou strukturu. Jako omluva slouží, že oba bratři měli tehdy plnou hlavu s rebootem Javoru a získávání externích peněz nebylo na pořadu dne.

Především z nezkušenosti nedali střediskovému fundrasingu jasnou strukturu – nastavení procesů, které by jim a jejich následovníkům usnadnilo život a ušetřilo plno sil. Přeci jen Javor není korporace, jež se vyznačují právě nastavováním procesů za účelem maximalizace čehokoliv, především zisku. Leč zpět k tématu. Nyní se Džemík pokouší dát javoráckému fundraisingu srozumitelnou tvář a proto začal tímto článkem (nejen jím, má za sebou i první dílčí mikroúspěchy a před sebou první očekávání).

Právě v Pardubicích byl na VVZ věnován workshop na činnost tzv. Klubu přátel skautingu (zkráceně KPS, též Klub), které mělo nastartovat skautský fundraising ve střediscích a okresech. Založení Klubu bylo jednoduché, stačilo vyplnit jednostránkovou přihlášku. Jako bonus dostala každá jednotka tři tisíce korun. Potom se dlouho nic moc nedělo. Organizace KPS a směřování její činnosti se odvíjí od činnosti a cílů střediska.

Fundraising podle Wikipedie
Fundraising (z angl. shromažďování zdrojů) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.

Neviditelný fundraising – dotace na činnost
Od restartu Javoru v roce 2003 čerpáme dotace na činnost od městského úřadu Klatovy (za což děkujeme) a od Junáku (za což děkujeme též). Oba dotační zdroje jsou určené na běžnou činnost. Z Junáka nám plynou automaticky, aniž bychom museli cokoliv vyplňovat – tedy musíme uhradit členské příspěvky vyšší organizační jednotce. Dotace nám pak připlují na jaře a na podzim. Na dotace od města Klatovy je nutné dvakrát do roka podat žádost a seznam aktuálně skautujících dětí. Opět brnkačka, žádná věda. Oba způsoby získávání peněz se ani nedají považovat za fundraising v pravém slova smyslu, neboť nám plynou automaticky.

Donátoři
Významným zdrojem příjmů byli donátoři, kteří nám během nultých let 21. století darovali vyšší desítky tisíc korun. Všem převelice děkujeme. Získávání peněz napřímo od lidí probíhá na základě osobních vazeb. My jsme využili především nabídku starších činovníků, kteří nám předali jejich středisko. A protože oldskautskou javoráckou gardu tvořili podnikatelé, v počátcích znovubudování Javoru nám významně pomohli. Jejich finanční pomoc jsme ocenili především při rekonstrukci klubovny pod nemocnicí, která je již hezkých pár let srovnána se zemí.

V první polovině desátých let tohoto století se fundraising ubíral směrem k městu Klatovy a Junáku. Žádné výraznější aktivity jsme nepodnikali. Ostatně nebyl ani důvod. Hezky jsme si skautovali a přitom budovali rodinný skauting, který se v Junáku označuje jako 2.0. A potom se to stalo.

Sponzorská registrace
Zlom nastal až v roce 2015, kdy jsme poprvé vyzkoušeli skautskou sponzorskou registraci. Řádná registrace činila 500 korun, sponzorská 1200 Kč. Celkem tři členové ji využili – včetně samotného Džemíka, který ji uvedl v život. Ve skautském roce 2016/2017 nebyla, v tom nastávajícím (2017/2018) ji opět zařadíme. Sponzorská registrace se v Junáku používá běžně. Tady jsme kolo nevymysleli, jen ho využili. A točilo se dobře.

Zlom druhý – Rover Moot 2017
Druhý zlom v systematicky budovaném fundraisingu začal nenápadně. Na střediskovém sněmu v listopadu 2016 požádala sestra Karcoolka nově zvolenou střediskovou radu o finanční příspěvek na Rover Moot. Byť se jedná o Karkulčinu privátní cestu, jde o drahou záležitost. Účastnický poplatek vyjde na 22 tisíc korun, letenky na Island, kde se Rover Moot letos koná, na dalších sedm tisíc (v akci, jinak dvojnásobek).

Tehdy začalo uvažování, kde se peníze vezmou. Třicet tisíc korun nejsou pro středisko naší velikosti drobné, natož pro Karcoolku. Jen roční nájem za klubovny je zhruba stejný. Proto jsme oslovili všechny organizační úrovně Junáka od kanceláře ústředí, přes krajskou a okresní radu, naši střediskovou nevyjímaje. Podali jsme žádost o dotaci na městský úřad v Klatovech. To všechno v časovém rozmezí listopad 2016 až březen 2017.

Výsledkem bylo získání 12 tisíc korun pro Karcoolku. Město Klatovy nám věnovalo sedm tisíc, v Javoru jsme ze začátku odklepli příspěvek dva tisíce. Zbytek peněz připlulo od Krajské rady Junáka v Plzni. Samotný Junák zadotoval cenu na samém počátku a snížil pro každého účastníka členský příspěvek o jednotky tisíc korun na již zmíněných 22 tisíc. Jak se říká? Převelice děkujeme všem!

A jaký je a bude javorácký fundraising? O tom si napíšeme v dalším článku* 😉

Zajímá vás skautský fundraising? Mrkněte do znalostní báze na skautské křižovatce: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/granty-dary

P. S.: *) Článek je už napsaný, jen ho vystřelíme do onlajnu později.