Klub přátel skautingu

Klub přátel skautingu při středisku Javor

Podpořte naši vizi o lepším skautingu. Staňte se dárcem a přítelem klatovských skautů a skautek ze střediska Javor. Stačí málo.

Klub přátel skautingu (KPS, též Klub) sdružuje členy, kteří se chtějí přihlásit k hodnotám skautingu a podporovat konkrétní jednotku Junáka, v našem případě klatovské středisko Javor. Členy KPS mohou být třeba:

  • Dospělí členové Junáka, kteří z nejrůznějších důvodů opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu skautským myšlenkám;
  • Rodiče členů skautských oddílů, ochotní přispět středisku finančně, či pomocnou rukou;
  • Místní příznivci, kteří již dnes pomáhají střediskům ve svých městech, i když mnohdy skauty sami nikdy nebyli.

Nerozhoduje nic jiného než vůle podílet se na rozvoji skautingu. Vítáni jsou všichni, kteří sdílí touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy mládeže v duchu skautských ideálů.

Pro členství stačí málo. Vyplňte stručnou přihlášku, kterou vám na vyžádání rádi zašleme a sami si zvolte formu podpory. Záleží na vás, jestli nás budete podporovat každoročně anebo třeba pravidelněji.