Kalendář javorových aktivit

Stručný přehled javorových aktivit do konce roku 2020.

Javorový tábor 2020
Místo stále stejné v termínu od 4. do 18. července 2020

Neskautování v době pandemie
Od polovina března do blízké budoucnosti neskautujeme. Junák – český skaut, z. s. zveřejnil pravidla pro skautskou činnost. V Javoru zatím váháme, o schůzkách budeme zavčasu informovat.

Javorový čekatelský kurz 2020
24. – 26. 1. a 21. – 23. 2. 2020
Pro skauty a skautky (nejen) z klatovského okresu ve věku 15 let a více pořádáme Javorový čekatelský kurz.

Družinové schůzky ve skautském roce 2019/2020

Světlušky

dívky ve věku 6 až 10 let
pondělí
(16:00 až 18:00 h)

Schůzku vede Áda
Bližší info podá Karcoolka
732 773 184

Vlčata

chlapci ve věku 6 až 10 let
pondělí
(16:30 až 18:00 h)

Schůzku vede Džery
775 037 012

Skautky

dívky ve věku 11 až 16 let
pátek
(16:30 až 18:30 h)

Schůzku vede Karcoolka
732 773 184

Skauti

chlapci ve věku 11 až 16 let
pátek
(17:00 až 19:00 h)

Schůzku vede Bolhed
775 045 534

Uplynulé akce v roce 2019

Vánoční schůzka s přespáním
13. prosince 2019

Začátek v 17 hodin v klubovnách a poté následuje vánoční besídka s dárečky. Posléze volný program a přespání v klubovně. Ráno ke snídani džem s máslem a vánočkou.

Výprava na Svárožnou
22. – 24. listopadu 2019
Tradiční výprava na skautskou základnu Svárožná na Šumavě nedaleko Železné Rudy – Alžbětína.

Střediskový sněm
2. listopadu 2019 od 19:30 hodin
Volební sněm, na kterém zvolíme novou střediskovou radu a revizní komisi

Výprava světlušek do Švihova
Termín: 18. až 19. října 2019
Sraz: V 17:30 na autobusovém nádraží v Klatovech (odjezd autobusu v 17:50 h)
Návrat v 16:45 na vlakové nádraží v Klatovech
Cena: 100 Kč (poplatek zahrnuje jídlo, ubytování a dopravu)
Výpravu vede Anička s Ádou a Karcoolkou