JRK 2019: Druhý víkend rádcovského kurzu

Druhý víkend javorového rádcovského kurzu 2019 byl v Klatovech. Od pátku do neděle probíhal pestrý program. Hlavní aktivitou byla výroba ptačích budek. Nechyběly ani zajímavé přednášky.

Sobotní dopoledne bylo zaměřené na výrobu ptačích budek, což je skvělý program pro družinu, ale také pro oddíl. Vyrobit budky si mohou přijít i rodiče. Jde o skvělou příležitost pro neformální setkání. V našem javorovém společenství o podobných aktivitách uvažujeme a rádi bychom více prohloubili vztah s rodiči dětí, kteří chodí skauta.

Prohlédněte si fotky z výroby ptačích budek

Chytej a řekni jméno!

Po budkách následovaly dvě přednášky. Béďa se zaměřil na výpravy, jejich plánování, pořádání a vhodném programu. Po něm nastoupil Bandaska s tématem zpětné vazby a komunikace. Zvedl frekventanty(ky) ze židlí a zahrál si s nimi jednoduchou hru – házení míče, aby se prostřídali všichni v kruhu. Házející hráč vždy řekne jméno toho, komu míč hází. Hra funguje i jako seznamovačka.

Na kurzu jsme uvítali Marka a Čáru, kteří se zhostili přednášky o fungování Krajské rady Junáka Plzeňského kraje. Představili organizaci krajské rady, která se stará o skauty a skautky na krajské úrovni. Seznámili účastníky rádcovského kurzu i s krajskými základnami – Bílý orel na Javorné a sruby Pístov ležících na samém severu tachovského okresu.

Podobné téma: Skauti a skautky v Javoru, Klatovech a Plzeňském kraji

Napříč celým víkendem se o zábavu frekventantů postarala Karcoolka s Bolhedem, kteří si připravili celou řadu pěkných her.

V neděli seznámil Hadimrška frekventanty o vzniku skautingu u nás i ve světě. Posledním programem bylo představení systémů vzdělávání v Junáku. Rádcovským kurzem všechno začíná. A my v Javoru si to plně uvědomujeme – kromě rádcáku vyvíjíme i čekatelky a lesní kurz. Časem přibalíme do vzdělávacího balíčku i vůdcovky.

Fotky z 2. víkendu Javorového rádcovského kurzu