Rubriky
Tábor

Javorový tábor 2022

Letošní letní skautský tábor pořádáme v termínu od 3. do 16. července 2022. Účastnický poplatek činí stejně jako minulém roce 3 800 Kč.

Táboříme na našem dlouhodobém tábořišti na Javorné. Letos zřejmě nehrozí pandemická opatření ohledně covid-19. Přesto budeme případně postupovat v součinnosti s nařízením vlády. Rodiče dětí budou promptně informováni.

Jak se dostat na javorový tábor

Z Klatov standardně po silnici na Javornou a poté podle našeho plánku. Z Javorné (cyklostezka č. 2093) jeďte směrem na Gerlův Dvůr za ním na křižovatce odbočte doleva dolů. Zhruba po 170 metrech se vpravo objeví nájezd na polní cestu na tábořiště. Zde prosím nechte váš automobil a jděte pěšky. Na tábor je to již kousek, zhruba 300 metrů. Pokud tuto odbočku minete, nepřejíždějte brod přes potok. Tábor leží proti proudu.

(klepnutím na mapku ji zvětšíte)
Mapka s cestou na tábor

Schůzka s rodiči

I letos proběhla schůzka s rodiči dětí, která byla v pátek 6. května 2022 od 16:30 h v našich klubovnách. Pilotně jsme předvyplnili táborovou dokumentaci údaji ze Skautisu, které jste nám poskytli na základě přihlášky dítěte při vstupu do skauta.

Autor: Skauti a skautky z Javoru

admin střediskového webu Javor