Javorový tábor 2020


Největší javorové dobrodružství přichází. Letní tábor na Javorné tradičně proběhne v první polovině července. Oproti předchozím táborům nás letos čeká několik novinek, které vyplývají ze současné globální pandemie.

Mezi letošní novinky patří třeba začátek tábora v sobotu, namísto neděle. Po mnoha a mnoha letech proběhne před táborem schůzka s rodiči, na které dostanete přihlášku a další dokumentaci k táboru.

Prohlédněte si fotky z letního tábora Piráti z Bažiny

Stíny bývalé táborové brány

Oproti loňsku nezvyšujeme cenu, zůstává stejná na 3600 korunách. Zároveň žádáme posledníčky o úhradu členského poplatku za skautský rok 2019/2020 ve výši 600 korun. Při poslání platby za tábor ji stačí zvýšit na 4200 Kč. Tato drobnost nám pomůže, neb na podzim očekáváme výpadky dotací.

Vyhrazujeme si předčasné ukončení tábora na základě negativního vývoje zdravotní situace.

Na základě budoucího vývoje zdravotní situace okolo Covid-19 si vyhrazujeme právo tábor předčasně ukončit, případně ho nepořádat. Pokud bychom byli nuceni tábor předčasně ukončit, vrátíme vám za každý zrušený den 240 korun na dítě.

Pakliže tábor zrušíme před začátkem konání, vrátíme vám celý účastnický poplatek. Z administrativních důvodů mějte v tomto případě strpení. Na bankovním účtu máme nastavené bezpečnostní denní limity, takže může trvat zhruba týden, než vrátíme všechny účastnické poplatky.

Pevně věříme, že nebudeme muset přikročit k žádnému z výše uvedenému opatření. Stejně jako vaše děti, i my v Javoru se na tábor těšíme 😊

Schůzka s rodiči: 8. června 2020 od 17 do 19 h v našich klubovnách. Dostanete kompletní dokumentaci k letošnímu táboru.

Termín tábora: 4. až 18. července 2020 (délka tábora 15 dnů)
Cena pro děti do 18 let: 3 600 Kč (240 Kč/den)

Vedoucí tábora: Jan Tauš – Džery
Zástupkyně VT: Lucie Svinčáková – Karcoolka
Zdravotník: Tomáš Valovič – Bolhed
Hospodář: Josef Janda – Džemík

Dooručujeme k přečtení: Proč si zabalit na tábor NEZBYTNÉ věci

Táborová dokumentace ke stažení

Nemůžete-li si účastnit osobně předtáborové schůzky pro rodiče, stáhněte si prosím přiložené dokumenty a zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mail taus.jan@seznam.cz

Táborová dokumentace na Javorový tábor 2020

Papíry pro rodiče
Přihláška na tábor 2020
List poslední záchrany
Souhlas rodičů s poskytováním informací zdravotnickému personálu v nemocnicích
Zdravotní průkaz
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti – viz níže
Stáhnout celý balík zazipovaných dokumentů

U dokumentu Prohlášení zákonných zástupců nastává drobná změna, vyplňte a podepište ho prosím až při předání dítěte na táboře. Dokument budeme mít na táboře vytištěný. Jde o doporučení České rady dětí a mládeže, aby si rodiče plně uvědomili závažnost svého podpisu reflektující zdravotní stav dítěte ve spojení s pandemií.

Při placení účastnického táborového poplatku připište do poznámky k platbě jméno a příjmení dítěte. Pomůžete nám lépe spárovat platby.

Jak se dostat na javorový tábor

Z Klatov standardně po silnici na Javornou a poté podle našeho plánku. Z Javorné (cyklostezka č. 2093) jeďte směrem na Gerlův Dvůr za ním na křižovatce odbočte doleva dolů. Zhruba po 170 metrech se vpravo objeví nájezd na polní cestu na tábořiště. Zde prosím nechte váš automobil a jděte pěšky. Na tábor je to již kousek, zhruba 300 metrů. Pokud tuto odbočku minete, nepřejíždějte brod přes potok. Tábor leží proti proudu.

(klepnutím na mapku ji zvětšíte)
Mapka s cestou na tábor