Javorový rok 2019

V roce 2019 jsme v Javoru pilně skautovali, chodili na družinovky, jezdili na výpravy, v létě jsme měli tábor a nejen to.

Každoročně přinášíme stručný přehled našich skautských javorových aktivit, které jsme v daném kalendářním roce podnikli.

Javorové skautské aktivity v roce 2019

Javorový rádcovský kurz
Setkání skautů na Otavě
Intercamp
Letní tábor
Sněm
Svárožná
Vánoční besídka

Mezi další skautské akvitivy v roce 2019 patřilo únorové bobování, výlety skautek a světlušek za dobrodružstvím (umělá lezecká stěna v Plzni) a nespočet přespávaček v klubovně.

A nyní si prosvištíme výše uvedené skautské aktivity hezky popořádku.

Javorový rádcovský kurz

Kdo je ve skautu nejdůležitější? Přece rádce (rádkyně) družiny – kluk nebo holka ve věku od 13 do 17 let. Často jde o opomíjenou vrstvičku nadějných skautských talentů, které mohou v horizontu jedné dekády proměnit skauting ve svém nejbližším okolí. A právě na ty jsme se v Javoru zaměřili – uspořádali jsme pro ně Javorový rádcovský kurz. Šestnácti účastníkům z Klatovska jsme během tří víkendů vyrobili celou řadu silných a zajímavých zážitků. A jaksi mimochodem jsme u řady z nich zažehli celoživotní přátelství.

Setkání skautů na Otavě

Dlouhohrající úspěšná deska. Tak se dají ve stručnosti shrnout skautské slavnosti v Horažďovicích, které pořádají tamní skauti. Pravidelně vypravujeme na měst na Otavě početný javorový kontingent. O tom, že skautské slavnosti ve městě kaše nejsou lokálního charakteru, svědčí jejich rostoucí oblíbenost na skautském jihozápadu.

Intercamp

Když se naši roveři a roverky nedostali na Obrok, vydali se pro jistotu na největší evropské setkání skautů a skautek. Intercamp, Nizozemí, pět dnů pohody před koncem školního roku. V roce 2020 bude ve Velké Británii, kam opět vyrazíme.

Letní tábor

Dva týdny dlouhé javorové dobrodružství, ve kterém táborníci a tábornice všech výšek a věků, sbírají své malé i větší zážitky. Jezdíme na Javornou, kde to máme rádi. Tábořiště jsme si za tu dobu vyňuňali k obrazu svému. Pár změn nás čeká i na táboře v roce 2020.

Sněm

Přelom roků 2019 a 2020 je v Junáku – českém skautu ve znamení sněmů. Začíná se na lokální úrovni a postupuje se směrem nahoru na okresní, krajský a celostátní sněm. Každé tři roky si skauti a skautky volí nové vedení, případně potvrzují ta stávající. I my v Javoru jsme měli sněm a to 2. listopadu 2019. Stejně jako tři předchozí sněmy byl i letošní sněm potvrzovací. Výraznější personální změny nás s nejvyšší pravděpodobností čekají v průběhu tří až šesti let.

Svárožná

V temném lese na kopečku stojí domeček… Pamatujete na loňský facebookový příspěvek? Tak přesně do tohoto lesního domečku jezdíme přes dvě dekády. Láká nás romantika zapomenutého místa poblíž česko-německé hranice.

Vánoční besídka

Sympatické rozloučení s rokem 2019 v podobě vánoční besídky, na které si předáváme dárečky. Sejdeme se s přáteli a v uvolněné atmosféře setrváme až do sobotního oběda.

Skautské vrány…

Nesmíme zapomenout ani na skautské vrány, které letos přinesly Tomáše, budoucího skauta oddílu Červený Blesk. Družina javorových ultras benjamínků se tímto rozrostla o nového člena.

…a javoroví Nazgúlové,

ale o těch raději někdy příště.