Návod: Jak zaplatit registraci na rok 2016?

Sčítání skautů a skautek je v plném proudu. Aby byl správně sečten každý člen, je nutné uhradit členský příspěvek. Ten je na rok 2016 stanoven na 500 Kč. Letos vycházíme vstříc potenciálním podporovatelům, kteří by nás chtěli podpořit vyšší částkou.

Pro uhrazení základní výše členského příspěvku, ale případně i toho dobrovolného, přikládáme stručný návod.

Členský příspěvek pro děti a dospělé: 500 Kč

Členský příspěvek uhraďte prosím do 31. ledna 2016. A to buď:

a) Převodem na bankovní účet střediska 10632351/0100 , Komerční banka, a. s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Komerční banky. Identifikace platby stejná jako při platbě převodem.

Neplaťte prosím příspěvky na schůzkách ani je neposílejte po dětech!

Podpora navíc

Chcete-li nás podpořit výrazněji, je pro vás připravena dobrovolná sponzorská registrace anebo Klub přátel skautingu při středisku Javor. V každém případě platí, že pro úspěšné sečtení je nutné zaplatit buďto základní členský příspěvek (500 kč) anebo dobrovolnou registraci. V žádném případě není nutné uhradit oba příspěvky.

Dobrovolná sponzorská registrace

Dobrovolný členský příspěvek pro děti a dospělé: 1200 Kč

Zaplacením sponzorské registrace podpoříte skautské vzdělávání našich mladých skautských vedoucích ve věku 15 až 26 let. Většina z nich studuje na středních a vysokých školách. Péče o mladé skautské talenty aspirující na vedoucí role v Junáku je důležitá pro zachování vysoké kvality programu na schůzkách, výpravách a táborech. O vaše děti pečují dobrovolníci ve svém volném čase bez nároku na odměnu. I letos chceme naše mladé vedoucí motivovat a podpořit jejich snahu o další skautské vzdělávání. Uhradíme za ně poplatky spojené s kurzy, na které se během roku vydají.

Skautské vzdělávání je založeno na vícedenních prožitkových kurzech, které slouží pro získání příslušných kompetencí pro vedení dětí a mládeže. Zároveň fungují jako motivační prostředí do další činnosti a pro sdílení zkušeností mezi skautskými vedoucími napříč Českou republikou. Nejvíce na celé situaci benefitujete vy, neboť dobře měřitelným výstupem je vaše spokojené dítě.

Finanční dar
Máte-li chuť nás výrazněji podpořit, ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme podrobnosti. Písemná darovací smlouva je samozřejmostí.

Klub přátel skautingu
Podpořit nás můžete i vaší účastí v Klubu přátel skautingu při středisku Javor Klatovy. Podrobnější informace o klubu získáte na střediskovém webu https://javor.info/kps

Detailnější informace o členském příspěvku naleznete v článku: Sčítání skautů a skautek aneb Registrace 2016