Článek za 600 Kč aneb Členské příspěvky 2017

Ani v roce 2017 se nevyhneme nutnosti uhradit členský příspěvek za skautování. Provedeme vás úskalími tohoto nutného kroku, jehož cílem je získat od vás peníze na náš střediskový účet.

V roce 2017 činí členský příspěvek 600 Kč a je nutné ho uhradit do konce ledna.

Úhrada členského příspěvku (lidově zvaného registrace) je každoroční součástí skautského koloritu. Každá správňácká skautka anebo správňácký skaut ho platí s grácií a s úsměvem na tváři. Příspěvek se rozděluje na dvě nestejně velké části, přičemž ta menší plyne na vyšší organizační jednotky Junáka a druhá, o trochu větší suma, zůstává středisku a je určena k zajištění jeho běžného chodu. Za zmínku stojí fakt, že jsme členský příspěvek neměnili po zhruba 10 let. V uplynulé dekádě tak činil každý rok 500 Kč.

Vydatný informační článek Sčítání skautů a skautek aneb Registrace 2016 jsme vydali v loňském roce a doporučujeme ho k přečtení.

Kam poslat peníze?

Peníze – přesně 600 Kč – pošlete na náš střediskový účet, jehož číslo je 10632351/0100. Využíváte-li služeb Skautské telefonní sítě připočtěte si za každou používanou SIM kartu 200 Kč.

Do kdy poslat peníze?

Členský příspěvek za sebe anebo svého potomka posílejte do konce ledna 2017.

Identifikace platby

Do poznámky pro příjemce zadejte jméno a příjmení člena nebo členky. Jste-li rodič, ať už pravý anebo nevlastní, vepište do poznámky jméno a příjmení potomka. Pro našeho hospodáře je doslova noční můrou, když přijme platbu, kde není žádná informace o odesilateli ani zmínka o dítěti, za které platíte. Ne všechny banky přeposílají v signatuře platby dostatečné info, ze kterého je možné vyčíst kdo částku posílal a tím se dostat ke kýženému výsledku.

Složení členského příspěvku

Členský příspěvek se skládá na dvě části – jedna nám zůstává ve středisku, druhou posíláme dále. Z letošního poplatku 600 korun nám zůstane 315 korun, zbylých 285 Kč se rozdělí následovně:

Ústředí Junáka – 245 Kč
Krajská rada – 30 Kč
Okresní rada – 10 Kč

Je nutné podotknout, že z členského příspěvku se odvádí i pojistné na úrazové pojištění.

Při počtu 70 členů, které aktuálně máme, zůstane pro střediskové účely 22 050 Kč. Tato suma pokryje zhruba ze dvou třetin roční pronájem kluboven a úhradu souvisejících služeb a utilit (vodné a stočné, energie nebo odvoz odpadu), ve kterých sídlíme.

Pevně věříme, že jsme vám podali dostatečně přesnou informaci, abyste si udělali o významu registrace obrázek.