Beseda s Markem a Čárou

Pro skautské činovníky a činovnice z okresu Klatovy pořádáme jedinečné setkání s představiteli vedení Krajské rady Junáka Plzeňského kraje.

Středisko Javor pořádá besedu s bratrem Markem Lukášem, předsedou Krajské rady Junáka Plzeňského kraje a bratrem Tomášem Chmelíkem – Čárou, místopředsedou Krajské rady Junáka Plzeňského kraje.

Beseda s Markem a Čárou je určena pro vedoucí středisek a jejich zástupce, členům revizních komisí, hospodářům a zpravodajům. Rádi uvidíme i další bratry a sestry, kteří mají zájem o problematiku vertikály středisko – okres – kraj. Doporučujeme se na besedu přihlásit zavčasu, abychom mohli navařit čaj a nakoupit sušenky. Jde o jedinečné setkání s představiteli Krajské rady Junáka, za posledních několik let. Využijte této příležitosti pro setkání, třeba navážeme na hezkou tradici ?

Palčivá skautská současnost

Mezi aktuální témata patří nedostatek činovníků na krajské úrovni, zvyšování členských příspěvků a odvodů, vzdělávání a kvalifikace, problematika pořádání větších a velkých akcí. Zmíníme i problematiku skautských základen jako je Bílý Orel, Sruby Pístov a Svárožná.

Prostor bude i k zodpovězení otázek účastníků, kteří je mohou zaslat prostřednictvím webového formuláře anebo položit přímo na akci.

Beseda proběhne v Klatovech ve skautských klubovnách. Přihlašovat se můžeš prostřednictvím níže přiloženého formuláře.

Info o besedě

Kdy: 16. 3. 2019 od 19 hodin (zhruba dvě hodiny)
Kde: skautské klubovny v Klatovech – Hálkova 134
Hosté: Marek a Čára
Pořadatel: středisko Javor Klatovy
Drobné občerstvení: káva, čaj, sušenky
Na sebe: skautský kroj

Kontaktní osoba: Josef Janda – Džemík

Přihlášení na besedu s M+Č

Do přiloženého formuláře vyplň prosím své jméno (stačí i přezdívka) a středisko. Přihlašování přes Skautis jsme nerozběhali, zadaří se třeba příště.