Další skautská svatba za námi

ANO, řekl Hans v sobotu 17. září 2016 krátce po třetí hodině odpolední a stal se mužem své i naší skautské sestry Bruta*. Ta odpověděla stejně a stali se z nich manželé, ehm novomanželé. A pak se radovalo až do rána.

hans-brut-svatba-hvizdalka_20160917

Poznámka: *) Ano, je to trochu zašmodrchané, když si bratři skauti i sestry skautky říkají sestro a myslí tím manželko, případně bratře oslovujíc nezbedného mužíčka. Každopádně skautští bratři Džery a Hans to zamotali pořádně – neboť se nyní mohou oslovovat bratře švagře a své sestře říkat sestro (anebo ženo). Jestli se v tom vyznáte,máte bod.

Schůzky pro skautský rok 2016/2017

Zahajovací schůzka je za námi a před námi jsou skautské schůzky. Oproti minulému roku nedošlo k výrazným změnám. Přesto přinášíme aktuální časový rozvrh schůzek.

světlušky – čtvrtek (16:30 až 18:00 h)
dívky ve věku 6 až 10 let

vlčata – čtvrtek (16:30 až 18:00 h)
chlapci ve věku 6 až 10 let

skautky – čtvrtek (15:45 až 17:45 h)
dívky ve věku 10 až 15 let

skauti – pátek (16:00 až 18:00 h)
chlapci ve věku 10 až 15 let

Bližší informace o skautování ve středisku Javor naleznete v článku Základní informace pro rodiče

A slibujeme, že se odteď budeme co možná nejvíce vyhýbat roku 2016 v titulcích 😉

Začínáme skautit 9. 9. 2016

Ačkoliv jsou prázdniny ve své čtvrté čtvrtině, je vhodné plánovat do budoucna. Letošní skautský rok začne v pátek 9. září 2016 v 17 hodin v našich skautských klubovnách na Erbenově náměstí v Klatovech. Na sebe si vezměte skautský kroj, s sebou tužku a papír. Úsměv na tváři a dobrou náladu snad ani nemusíme připomínat.

Sčítání skautů a skautek aneb Registrace 2016

První, druhá, třetí, čtvrtý, pátá… tak bychom mohli pokračovat až do čísla 89. Tolik skautů a skautek momentálně dýchá za klatovské středisko Javor.

Abychom zjistili kolik nás je, musíme se přepočítat. K tomu slouží proces zvaný registrace. Tento proces je ve skautu tradičně spojen s výběrem členských příspěvků. Každý pořádný skaut a poctivá skautka nemusí svou příslušnost k hnutí Junák – český skaut, z. s. stvrzovat krví, nýbrž stačí zaplatit členský příspěvek. Ten je na letošní rok stanovený na částku 500 korun a je splatný do konce ledna.

Jste-li vy anebo váš potomek členem našeho skautského střediska, neváhejte a pošlete nám členský příspěvek na bankovní účet číslo 10632351/0100, vedený u pobočky Komerční banky v Klatovech. Do poznámky pro příjemce (tedy pro nás) zadejte prosím jméno vaší ratolesti. Usnadníte nám tím rozšifrování kdo za koho platí.

1. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?
Členský příspěvek, označovaný běžně jako registrace podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacením je Vaše dítě členem Junáka na příslušný rok.

Následující výčet ukazuje položky, ze kterých je složena výsledná výše členského příspěvku ve středisku a účel, kterému slouží.

Členské příspěvky vyšším organizačním jednotkám Junáka a ústředí: 245 Kč
Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení příspěvků za členství Junáka v mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů, úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy.

Platba za skautské časopisy: 40 Kč
5 x ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis.

Příspěvek středisku: 215 Kč
Z této částky je hrazeno: běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, vytváření finanční rezervy pro investice a zajištění chodu střediska při neočekávaných situacích / výdajích.

2. Výše členských příspěvků na rok 2016
Středisková rada na svém jednání 2. ledna 2016 stanovila pro dětské i dospělé členy následující výši členských příspěvků na rok 2016.

Členský příspěvek pro děti a dospělé: 500 Kč
(Poznámka pro nováčky: Jestliže jste členský příspěvek za své dítě uhradili v období září – prosinec 2015, podruhé ho již neplaťte.)

3. Termín platby registrace

Členské příspěvky uhraďte prosím do 31. ledna 2016. A to buď:

a) Převodem na bankovní účet střediska 10632351/0100 , Komerční banka, a. s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Komerční banky. Identifikace platby stejná jako při platbě převodem.

Neplaťte prosím příspěvky na schůzkách ani je neposílejte po dětech!