Výprava na Svárožnou a střediskový sněm

Druhý listopadový víkend byl ve znamení podzimní výpravy na skautskou základnu Svárožná na Šumavě. Základnou je míněna bývalá vojenská rota pohraničníků, která sloužila pro střežení státních hranic v dobách komunismu. Německo je od základny zhruba dva kilometry.

Cílem výpravy bylo pobýt dva dny v šumavské divočině, zahrát si nejednu skautskou hru a vyzkoušet plno poznatků ze skautské praxe, které se během roku na schůzkách ne úplně dobře zkouší.

Střediskový sněm

Nedílnou součástí výpravy byl střediskový sněm, do kterého se volí činovníci na funkce vedoucího střediska, jeho zástupců, volení členové střediskové rady a v neposlední řadě i důležitá revizní komise, bez které bychom nemohli fungovat. Nebudeme vás napínat. Vedoucího střediska obhájil bratr Džery, který kandidoval v tandemu s Hadimrškou (ten je i nadále Džeryho zástupcem). V revizní komisi nastala obměna, svůj post se rozhodl obhájit bratr Houba. Trpaslík ani Hans se rozhodli v dalším volebním období nekandidovat. Na jejich místa byli zvoleni bratři Košík a Danny. Voleným členem střediskové rady je Džemík.

Další skautská svatba za námi

ANO, řekl Hans v sobotu 17. září 2016 krátce po třetí hodině odpolední a stal se mužem své i naší skautské sestry Bruta*. Ta odpověděla stejně a stali se z nich manželé, ehm novomanželé. A pak se radovalo až do rána.

hans-brut-svatba-hvizdalka_20160917

Poznámka: *) Ano, je to trochu zašmodrchané, když si bratři skauti i sestry skautky říkají sestro a myslí tím manželko, případně bratře oslovujíc nezbedného mužíčka. Každopádně skautští bratři Džery a Hans to zamotali pořádně – neboť se nyní mohou oslovovat bratře švagře a své sestře říkat sestro (anebo ženo). Jestli se v tom vyznáte,máte bod.

Schůzky pro skautský rok 2016/2017

Zahajovací schůzka je za námi a před námi jsou skautské schůzky. Oproti minulému roku nedošlo k výrazným změnám. Přesto přinášíme aktuální časový rozvrh schůzek.

světlušky – čtvrtek (16:30 až 18:00 h)
dívky ve věku 6 až 10 let

vlčata – čtvrtek (16:30 až 18:00 h)
chlapci ve věku 6 až 10 let

skautky – čtvrtek (15:45 až 17:45 h)
dívky ve věku 10 až 15 let

skauti – pátek (16:00 až 18:00 h)
chlapci ve věku 10 až 15 let

Bližší informace o skautování ve středisku Javor naleznete v článku Základní informace pro rodiče

A slibujeme, že se odteď budeme co možná nejvíce vyhýbat roku 2016 v titulcích 😉

Začínáme skautit 9. 9. 2016

Ačkoliv jsou prázdniny ve své čtvrté čtvrtině, je vhodné plánovat do budoucna. Letošní skautský rok začne v pátek 9. září 2016 v 17 hodin v našich skautských klubovnách na Erbenově náměstí v Klatovech. Na sebe si vezměte skautský kroj, s sebou tužku a papír. Úsměv na tváři a dobrou náladu snad ani nemusíme připomínat.

Návod: Jak zaplatit registraci na rok 2016?

Sčítání skautů a skautek je v plném proudu. Aby byl správně sečten každý člen, je nutné uhradit členský příspěvek. Ten je na rok 2016 stanoven na 500 Kč. Letos vycházíme vstříc potenciálním podporovatelům, kteří by nás chtěli podpořit vyšší částkou.

Pro uhrazení základní výše členského příspěvku, ale případně i toho dobrovolného, přikládáme stručný návod.

Členský příspěvek pro děti a dospělé: 500 Kč

Členský příspěvek uhraďte prosím do 31. ledna 2016. A to buď:

a) Převodem na bankovní účet střediska 10632351/0100 , Komerční banka, a. s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Komerční banky. Identifikace platby stejná jako při platbě převodem.

Neplaťte prosím příspěvky na schůzkách ani je neposílejte po dětech!

Podpora navíc

Chcete-li nás podpořit výrazněji, je pro vás připravena dobrovolná sponzorská registrace anebo Klub přátel skautingu při středisku Javor. V každém případě platí, že pro úspěšné sečtení je nutné zaplatit buďto základní členský příspěvek (500 kč) anebo dobrovolnou registraci. V žádném případě není nutné uhradit oba příspěvky.

Dobrovolná sponzorská registrace

Dobrovolný členský příspěvek pro děti a dospělé: 1200 Kč

Zaplacením sponzorské registrace podpoříte skautské vzdělávání našich mladých skautských vedoucích ve věku 15 až 26 let. Většina z nich studuje na středních a vysokých školách. Péče o mladé skautské talenty aspirující na vedoucí role v Junáku je důležitá pro zachování vysoké kvality programu na schůzkách, výpravách a táborech. O vaše děti pečují dobrovolníci ve svém volném čase bez nároku na odměnu. I letos chceme naše mladé vedoucí motivovat a podpořit jejich snahu o další skautské vzdělávání. Uhradíme za ně poplatky spojené s kurzy, na které se během roku vydají.

Skautské vzdělávání je založeno na vícedenních prožitkových kurzech, které slouží pro získání příslušných kompetencí pro vedení dětí a mládeže. Zároveň fungují jako motivační prostředí do další činnosti a pro sdílení zkušeností mezi skautskými vedoucími napříč Českou republikou. Nejvíce na celé situaci benefitujete vy, neboť dobře měřitelným výstupem je vaše spokojené dítě.

Finanční dar
Máte-li chuť nás výrazněji podpořit, ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme podrobnosti. Písemná darovací smlouva je samozřejmostí.

Klub přátel skautingu
Podpořit nás můžete i vaší účastí v Klubu přátel skautingu při středisku Javor Klatovy. Podrobnější informace o klubu získáte na střediskovém webu http://javor.info/kps

Detailnější informace o členském příspěvku naleznete v článku: Sčítání skautů a skautek aneb Registrace 2016

Sčítání skautů a skautek aneb Registrace 2016

První, druhá, třetí, čtvrtý, pátá… tak bychom mohli pokračovat až do čísla 89. Tolik skautů a skautek momentálně dýchá za klatovské středisko Javor.

Abychom zjistili kolik nás je, musíme se přepočítat. K tomu slouží proces zvaný registrace. Tento proces je ve skautu tradičně spojen s výběrem členských příspěvků. Každý pořádný skaut a poctivá skautka nemusí svou příslušnost k hnutí Junák – český skaut, z. s. stvrzovat krví, nýbrž stačí zaplatit členský příspěvek. Ten je na letošní rok stanovený na částku 500 korun a je splatný do konce ledna.

Jste-li vy anebo váš potomek členem našeho skautského střediska, neváhejte a pošlete nám členský příspěvek na bankovní účet číslo 10632351/0100, vedený u pobočky Komerční banky v Klatovech. Do poznámky pro příjemce (tedy pro nás) zadejte prosím jméno vaší ratolesti. Usnadníte nám tím rozšifrování kdo za koho platí.

1. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?
Členský příspěvek, označovaný běžně jako registrace podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacením je Vaše dítě členem Junáka na příslušný rok.

Následující výčet ukazuje položky, ze kterých je složena výsledná výše členského příspěvku ve středisku a účel, kterému slouží.

Členské příspěvky vyšším organizačním jednotkám Junáka a ústředí: 245 Kč
Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení příspěvků za členství Junáka v mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů, úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy.

Platba za skautské časopisy: 40 Kč
5 x ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis.

Příspěvek středisku: 215 Kč
Z této částky je hrazeno: běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu, vytváření finanční rezervy pro investice a zajištění chodu střediska při neočekávaných situacích / výdajích.

2. Výše členských příspěvků na rok 2016
Středisková rada na svém jednání 2. ledna 2016 stanovila pro dětské i dospělé členy následující výši členských příspěvků na rok 2016.

Členský příspěvek pro děti a dospělé: 500 Kč
(Poznámka pro nováčky: Jestliže jste členský příspěvek za své dítě uhradili v období září – prosinec 2015, podruhé ho již neplaťte.)

3. Termín platby registrace

Členské příspěvky uhraďte prosím do 31. ledna 2016. A to buď:

a) Převodem na bankovní účet střediska 10632351/0100 , Komerční banka, a. s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Komerční banky. Identifikace platby stejná jako při platbě převodem.

Neplaťte prosím příspěvky na schůzkách ani je neposílejte po dětech!

Vánoční schůzka 2015

Přijď na vánoční schůzku skautského střediska Javor. Začátek je v pátek 18. prosince 2015 od 17 hodin. Konec následující sobotu v 10:30 hodin.

S sebou: několik drobných dárečků pro své kamarády, krabičku s vánočním cukrovím na ochutnávku, věci na běhání venku (ušpinění povoleno) a na spaní (karimatka a spacák), hygiena a věci na schůzku.

Snídani zajistíme (vánočka, kakao, čaj), večeře pokud možno vlastní.

Prosíme o potvrzení, že se akce dítě zúčastní. Těšíme se na setkání.